Karstu – Paloniemi – Routio aluetoimikunta

Lähidemokratian tarkoitus

Lähidemokratian tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Lohjan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.
Lisäksi tavoitteena on tukea ja mahdollistaa asukkaiden ja yhdistysten omatoimisuutta.

Lohjan lähidemokratian mallin tavoitteena on

• edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita
• vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä
• edistää kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa
• edistää yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta
• luoda mahdollisuuksia tuoda esille asukkaille tärkeitä asioita
• edistää Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä

Aluetoimikunta

Alueiden kylä- tai asukasyhdistykset, järjestöt tai vastaavat muodostavat omalta alueeltaan aluetoimikunnan, joka on toimikaudeltaan valtuustokauden mittainen. Aluetoimikunnat järjestävät kokouksia ja asukasiltoja, jotka ovat tarkoitettu myös kesäasukkaille.

Aluetoimikunnan alue

Toimintasuunnitelma 2019

Ensimmäisenä askeleena selvitämme ja kuvaamme aluetoimikuntamme toimintaympäristön. Tässä dokumentissa on jo listattu osa alueen toimijoista, täydennettynä tämä tulee olevaan hyvä lähtökohta aluetoimikunnan työlle.

Tänä vuonna keskitymme alueen yhdistystoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen.

Tämän aikaansaamiseksi aluetoimikunta kartoittaa kaikki alueella toimivat viralliset ja epäviralliset yhdistykset ja tiedottaa niille aluetoimikunnan toiminnasta.

Saatuamme yhteyden yhdistyksiin, selvitämme miten ne toimivat kaupungin kanssa ja selvitämme tarvittaessa mitä tarpeita yhdistyksillä on kaupungin suuntaan. Tiedotamme tässä yhteydessä myös aluetoimikuntien välittämästä pienhanketuesta.

Tavoitteeseen pääsemiseksi kutsumme alueen toimijoita heitä lähellä järjestettäviin teemailtoihin, joissa selvitämme paikallisen toiminnan nykytilan.

Lisätoimenpiteenä voimme aluetoimikunnan ohessa pyrkiä saamaan aikaan asiantuntijaryhmiä, esimerkiksi metsästäjät, koulujen vanhemmat, päiväkotien vanhemmat, järvellä liikkujat, luontoaktivistit, tarinankertojat, jne. Tämä palvelisi myös itse aluetoimikuntaa, voisimme järjestää alueen eri osa-alueiden esittelyjä näiden asiantuntijoiden kanssa.

KPIs

Aluetoimikuntaa, sen aluetta, alueen toimijoita ja toimintaa kuvaavien artikkeleiden määrä
Järjestetyt tapahtumat
Mukana olleiden yhdistysten määrä
Palaute tapahtumasta

Resurssit

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, viestintävastaava, paikalliset vastuuhenkilöt

Budjetti

150 euroa / tapahtuma järjestelyt ja kahvit