Isohanhi

Kohteita Lohjalla

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Elias Lönnrotin Sammatti

Museoviraston kartta

Paikkarin torppa
Nikun talo, Sammatti
Lammin talo, Sammatti
Sammatin kirkko, etualalla Elias Lönnrotin hauta

Sammatin Haarjärven kylän alueella sijaitsee kolme Elias Lönnrotin, kansanrunouden kerääjän ja Kalevalan kokoonpanijan eriaikaista kotitaloa, lapsuuden koti Paikkarin torppa, vanhuudenkoti Lammin talo sekä 1862-1876 Lönnrotin kotina ollut Nikun talo. Sammatin kirkko liittyy Elias Lönnrotin elämänvaiheisiin ja hänet on myös haudattu Sammatin kirkkotarhaan.

Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaisema

Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaiseman arvo perustuu kirkonkylän maisemallisesti poikkeukselliseen sijaintiin ja maantien varren rakennuskantaan. Raitti rakennuksineen on suomalaiselle kirkokylälle tyypillinen, yhtenäinen ja hyvin säilynyt.

Kirkniemen kartano

Museoviraston kartta

Kirkniemen kartano, Lohja

Kirkniemen kartano on yksi Suomen ylhäisaateliston kartanoista ja sen historialliset vaiheet liittyvät suurvalta-ajan mahtisukuihin ja toisaalta marsalkka Mannerheimin viimeisimpiin vaiheisiin. Edustava kartanokokonaisuus rakentuu pää- ja talousrakennuksista, puistosta sekä puutarhasta ja viljelyksistä.

Kärkelän ruukkiyhdyskunta

Museoviraston kartta

Lohja, Kärkelän ruukkikylä
Lohja, Kärkelän ruukkikylä, kirkko
Lohja, Kärkelän ruukkikylä, päärakennus
Lohja, Kärkelän ruukkikylä, slagivuori
Lohja, Kärkelän ruukkikylä, museo
Lohja, Kärkelän ruukkikylä, voimalaitos

Kärkelän ruukinalueella on kujien varrella säilynyt poikkeuksellisen runsaasti työväen asuinrakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen ja intensiivisen 1800-luvun ruukkiyhdyskuntaa kuvastavan kokonaisuuden.

Lohjan kirkko ympäristöineen

Museoviraston kartta

Lohja, Pyhän Laurin kirkko, länsipääty
Lohja, Pyhän Laurin kirkko, asehuone
Lohja, Pyhän Laurin kirkko, sakasti
Lohja, Pyhän Laurin kirkko, kellotapuli
Lohja, Pyhän Laurin kirkko, Laakspohjan hautakappeli
Lohja, Pyhän Laurin kirkko, Sedolan hautakappeli
Lohjan Museo
Lohjan Museo
Lohjan Museo
Lohjan Museo
Lohjan Museo
Lohjan Museo
Lohja, Laakspohjan kartanon tammikuja

Lohjan kirkkoympäristöön, jonka rakenne periytyy keskiajalta, kuuluvat keskiaikainen harmaakivikirkko kirkkotarhoineen ja hautakappeleineen sekä 1800-luvun loppupuolella rakennettu pappila pihapiireineen ja viljelymaisemineen. Kirkkoympäristöön kuuluu korkeatasoinen 1950-luvun seurakuntatalo. Laakspohjan kartano on osa laajaa, avointa kirkkomaisemaa ja kertoo maallisen ja kirkollisen vallan yhteydestä keskiajalla.

Myllymäen torppa

Myllymäen torpan pihapiiri lukuisine rakennuksineen on parhaiten säilyneitä kansatieteellisiä kokonaisuuksia maassamme.

Livady – maisemasuunnittelu ja maiseman hoitosuunnitelma

Livady – restaurointikirja ja maisemasuunnittelu

Nummen kirkonkylä

Nummen kirkonkylä on edustava esimerkki pienestä, vanhan rakennuskantansa ja ilmeensä hyvin säilyttäneestä kirkonkylästä, jossa on asuinrakennuksia ja kunnan keskustatoimintoihin liittyviä rakennuksia 1700-luvulta 1900-luvulle.

Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema

Nummijärven kylä edustaa yhtenäistä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talonpoikaista rakennuskulttuuria. Kylässä on useita vanhoilla paikoillaan hyvin säilyneitä kantatilakokonaisuuksia.

Ojamon rautakaivos ja kartano

Museoviraston kartta

Ojamon rautakaivos 1542 – 1863
Ojamon rautakaivos 1542 – 1863
Ojamon kartano, oppaana Tarja Virtanen
Ojamon kartano, sivurakennus
Ojamon kartano, navetta
Ojamon kartano, kattokruunu

Ojamo on Suomen vanhin rautamalmikaivos ja sillä on ollut merkitystä Länsi-Uudenmaan teollisuushistoriallisesti merkittävän ruukkiteollisuuden synnyssä.

Suuri Rantatie

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. Suuri osa rannikkoa seuraavasta, keskiaikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja muinaislinnojen kautta kulkevasta tiestä on edelleen käytössä.

Virkkalan kalkkitehdas ja yhdyskunta

Virkkala, Kalkkitehtaan omenapuutarha
Virkkala, Klubitalo
Virkkala, Kässän talo
Virkkalan kalkkitehdas, keskellä vanhin kalkinpolttouuni
Kalkkipetteri, entinen Lohjan Kalkin päärakennus

Virkkalan kalkkitehdas yhdyskuntineen edustaa eteläiselle Suomelle tunnusomaista, suurimittakaavaista rakennusaineteollisuuden tuotantohaaraa aikakaudelta, jolloin sekä rakennusteollisuuden ja tekniikan kehitys sekä rakentamisen volyymi olivat voimakkaassa kasvussa. Virkkalan kalkki- ja sementtitehdas on ollut maan tärkeimpiä sementtitehtaita Paraisten kalkin ohella. Tehtaan tuotanto, kalkki ja sementti, näkyvät alueen rakennuskannan materiaalivalinnassa.