Isohanhi

Kohteita Raaseporissa

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurikohteita Raaseporin alueella

Raasepori
Bromarvin kirkonkylän kesäasutus
Bromarvin kirkonkylä, joka sijaitsee Länsi-Uudenmaan sisäsaariston luonnonkauniissa harjumaisemassa, on muodostunut 1800-luvun loppupuolella …
Dagmarkällanin lähde
Dagmarkällan-lähde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä Venäjän keisari Aleksanteri III:n ja hänen tanskalaissyntyisen puolisonsa Dagmari …
Dragsvikin kasarmit
Dragsvikin kasarmialue on merkittävimpiä 1910-luvun kasarmialueitamme, missä venäläisten suunnittelijoiden alkuperäiset asemakaavalliset ja …
Grabbackan kartanolinnan raunio ja Gösbackavikenin viljelymaisema
Grabbackan kartanolinnan raunio, tielinjaus, kylät ja Gösbackavikenin viljelymaisema muodostavat edustavan ja monipuolisen keskiajalta periy …
Gullön kartano
Gullön kartano, joka sijaitsee vanhan laivareitin varrella, on maisemaltaan ja rakennuskannaltaan pienimittakaavainen, harmoninen kokonaisuu …
Hagenin ja Ramsholmenin puistoalue
Hagenin ja Ramsholmenin puistometsäalue on tyypillinen 1800-luvun lopulla kaupunkien yhteyteen muodostettu, luonnon- ja kulttuurielementtejä …
Hankoniemen sotahistorian kohteet
Hankoniemi lähisaarineen on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ollut vuosisatojen ajan maan merenkululle ja puolustukselle strategisesti tä …
Hilding Ekelundin arkkitehtuuri Karjaalla
Arkkitehti Hilding Ekelundin omaleimainen ja korkeatasoinen arkkitehtuuri Karjaalla liittyy sotien jälkeiseen julkisten palveluiden rakentam …
Junkarsborgin keskiaikainen niemilinna ja Päsarträsketin viljelymaisema
Karjaan Junkarsborg on kuulunut Suomeen 1300-luvulla rakennettujen maavallilinnoitusten joukkoon. Mustionjokivarressa Päsarträsketin vanha v …
Jussarön kaivossaari
Jussarön kaivossaaren monipuolinen kultuuriympäristö, majakkapaikka sekä luotsi- ja kaivosyhdyskunta kuvastavat Suomenlahden kalastuksen, me …
Karjaan kirkko ja pappila
Karjaan Pyhän Katariinan kivikirkko kirkkotarhoineen ja kellotapuleineen on hyvin säilynyt keskiaikaisen emäseurakunnan kirkkoympäristö. Pap …
Karjaan rautatieasema ympäristöineen
Karjaan merkittävän risteysaseman laajaan kokonaisuuteen kuuluu Turku-Helsinki-radan kookas asemarakennus 1890-luvulta sekä poikkeuksellisen …
Kosken ruukinalue
Kosken ruukki on 1600-luvulla perustettu suurvalta-ajan rautaruukki, joka liittyy teollisuushistoriallisesti merkittävään Länsi-Uudenmaan ra …
Lindön kartanomaisema
Lindön kartanomaisema on Länsi-Uudellemaalle tyypillinen, pienimittakaavainen kokonaisuus, johon kuuluvat vuosisataiset Gretarbynlahden rant …
Mustion ruukinalue
Mustion ruukkia, joka on osa teollisuushistoriallisesti merkittävää Länsi-Uudenmaan ruukkien ketjua, pidetään Suomen ensimmäisenä varsinaise …
Olsbölen kartano
Olsbölen kartanon vanha päärakennus on tyypillinen suomalainen rokokooajan kartanorakennus. Kartano sijaitsee keskiaikaisperäisen Suuren Ran …
Pohjan kirkonmäki ympäristöineen
Pohjan kirkonmäki on ollut laajan, keskiajalla perustetun ja aina Hankoniemelle ulottuneen seurakunnan keskus. Pohjan kirkonmäen historialli …
Pohjan ruukkiympäristöt
Kolme maamme vanhinta ruukkia, Antskog, Billnäs ja Fiskars, kuuluvat 1600-luvun suurvalta-ajan varhaisiin rautaruukkeihin kuvastavat erinoma …
Pohjankurun rautatieasema ja satama
Pohjankurun (ent. Skurun) rautatieasema on Länsi-Uudenmaan teollisuuden, Billnäsin, Fiskarsin ja Åminneforsin ruukkien sekä merenkulun histo …
Prästkullan kartano
Prästkullan kartano edustaa maisemallisesti ja historiallisesti Uudenmaan rannikon vanhinta aatelin maaomaisuutta. Monipuolinen kartanokokon …
Raaseporin linna
Raaseporin linna on toiminut 1370-luvulta 1550-luvulle läntisen Uudenmaan sotilaallisena ja hallinnollisena keskuksena. Linnan tehtävänä on …
Riilahden kartano
Riilahden kartanokokonaisuus puistoineen, kiviaitojen reunustamine kujineen ja rakennusryhmineen on huomattavimpia kartanokulttuurin edustaj …
Skogbyn masuuni ja sahan alue
Skogsbyn ruukin masuuni laitteistoineen ja patojärjestelmineen on yksi harvoista säilyneistä. Skogbyn masuuni ja Fagervikin ruukki antavat y …
Snappertunan kirkonkylä
Snappertunan kirkonkylän Raaseporinjoen laaksoa reunustavan kumpuilevan maiseman keskipisteenä oleva kirkko kuuluu maamme vanhimpiin ristiki …
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant …
Tammisaaren rautatieasema-alue
Tammisaaren asemarakennus on yksi kolmesta Hanko-Hyvinkää -radan alkuperäisistä asemista ja muutoksista huolimatta parhaiten säilyneitä. Myö …
Tammisaaren seminaari ja koulukorttelit
Tammisaaren seminaari ja koulukorttelit muodostavat poikkeuksellisen monipuolisen koululaitoksen historiaan ja eri aikakausien oppilaitosark …
Tammisaaren ulkosaariston kalastajatilat
Tammisaaren ulkosaariston Alglon ja Espingskärin saarten rakennettu ympäristö edustaa hyvin säilynyttä, tyypillistä ulkosaariston kalastajat …
Tammisaaren vanha kaupunki ja satama
Tammisaari on Suomen ensimmäinen keskiajan jälkeen perustettu kaupunki. Tammisaaren kaupunkirakenteen vanhin osa kirkon ja Ison Kirkkokadun …
Tenholan kirkko ja pappila
Tenholan keskiaikainen kirkko ja sen lounaispuolella todennäköisesti keskiaikaisella paikallaan oleva pappila muodostavat kirkonkylän laidal …
Västankärrin kartano
Västankärrin kartanon puinen päärakennus 1780-luvulta edustaa tyypillisimmillään kustavilaisen kauden kartanorakentamista, joka on kehittyny …